• Kraslavos rūmai
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Salaspilio mūšio vieta
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Stanislovo Filiberto Flerio fotografijos
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Užubalių (Petriki) piliakalnis