• Kraslavos pilis
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dinaburgo (Naujenės) pilies griuvėsiai
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Riebinių dvaras
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Jersikos piliakalnis
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Upmalos valsčius
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Petrukų (Užubalių) piliakalnis