• Jurgio Radvilos I-ojo (Jurgio Radvilos Heraklio) šarvai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Boguslavo Radvilos bokalas
 • Rūpintojėlis
 • Bonos Sforzos kamėja
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • Šv. Onos koplyčia
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė
 • Tado Kosciuškos vardo greitkelis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Rankų ir šlaunų šarvai
 • Antano Smetonos kapas
 • Žirgo krūtinės šarvas
 • Šiluvos Dievo Motinos bulvaras
 • Kasulaičio ežeras
 • Šalmas
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas
 • Henrikui Valua nukaltų šarvų dalis - kaklo šarvas
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Trys balno gugos plokštelės
 • „Baltieji“ Radvilų šarvai
 • Šarvų (šalmo) dalis
 • Šarvas, priklausęs Radviloms
 • Lietuvių klubas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Šarvų dalys, galimai priklausiusios Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
 • Šarvų dalys
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas