• Atminimo lenta Jonui Sobieskiui
 • Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Gediminaičių stulpai Sobieskio memorialinėje koplyčioje
 • Antano Tumėno kapas
 • Insbruko universitetas
 • Vytis Albertinos muziejaus frontone
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Stasio Dirgio kapas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei