• Šv. Margaritos bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Lietuvių namai
 • Kosciuškos kalnas
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • West Lakes futbolo stadionas
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • „Lietuvių sodyba“
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas
 • Prisikėlimo bažnyčia
 • Buvusi liuteronų bažnyčia
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Dievo Motinos bažnyčia
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia