• Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
  • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
  • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
  • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
  • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
  • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
  • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
  • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
  • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
  • Žygimanto Augusto kardas
  • Žygimanto Augusto portretas