• Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos
 • XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas
 • XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Jono Kazlausko fotografijos