• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Villa Lituania Romoje
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Lietuvos aikštė Romoje