• Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Karo belaisvio Klaipėdoje pagaminta aliuminio dėžutė
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Hotel Lambе́rt rūmai