• Pinko Kremenio kūriniai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade