• Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo