• Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)
 • Tado Kosciuškos pilkapis
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Paminklas Jurgiui Radvilai
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kazimiero Jogailaičio kapas
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kapas
 • Tado Kosciuškos kapas
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Radvilų surtout de table
 • Tado Kosciuškos portretas namo dekore
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas