• Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje