• Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Dresdeno katedra
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Vytis Albertinos muziejaus fasade
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Argentinos lietuvių centras
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade