• Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Drezdeno katedra
 • Zigmanto Vazos balnas
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Vaišundo portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Vytis Albertinos muziejaus frontone
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Cooma mieste
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Tremtinių kryžius
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Sobieskio salė
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • „Lietuvių Centras“
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Radvilų surtout de table
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Hotel Lambе́rt rūmai