• Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Vaišundo portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Bolonijos universitetas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas