• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje