• Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Liaudiškas kryžius
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • Tremtinių kryžius
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei