• II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Leidiniai, skirti Čartoriskių papuošalų kolekcijai
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Knyga „Paradoxus annorum mundi...“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Mikalojaus Paco oratorija Zigmantui Vazai
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Knyga „Heliae Piligrimovii ... epistola ad Theodorum Skuminum...“
 • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Knyga „Ad Paulum Apostolum de foro competente...“
 • XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos
 • XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas
 • XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai