• Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
  • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
  • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
  • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
  • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
  • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
  • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
  • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
  • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
  • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne