• Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Švitrigailos laiškai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Brazilijos lietuvių Sąjungos archyvai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Kvedlinburgo analai
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Priekulės metrikų knygos
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai