• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Dresdeno katedra
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos rūmai
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Vytis Albertinos muziejaus fasade
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Bolonijos universitetas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Žygimanto Senojo portretas Ermitaže
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Aušros vartų Madonos paveikslas
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose