• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Villa Lituania Romoje
 • Grobšto ragas
 • Rodūnia
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Pilkopa
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • Ežeronys
 • Didieji Bubainys
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Rasytė
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Kaukaro piliakalnis
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Igno Domeikos kalnagūbris Čilėje
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Girdava
 • Plyviškė
 • Baku universitetas
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Geldapės bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Torava
 • Ujazduvo pilis
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Kalija
 • Kosciuškos kalnas Australijoje
 • Įsrutis
 • Zaosės dvaras
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • „Nemuno“ draugija Berise
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Tovė
 • Lietuviškais vardais pavadintos viršūnės Tian Šanyje
 • Kraupiškėnai
 • Insbruko universitetas
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Vytis Albertinos muziejaus fasade
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Katniava, Katinava
 • Katniavos piliakalnis
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Kaušiai
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė Nantikoke
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lauknos
 • Bolonijos universitetas
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Dubline
 • Jono Basanavičiaus gatvė Varnoje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Gumbinė
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas Sent Luise
 • Tepliava
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė Rio de Žaneire
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Bredūnai
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Trakėnai
 • Kaukėnai
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Lietuvos gatvė Rosarijuje
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Svisločius
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Vilniaus skveras Tbilisyje
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Argentinos lietuvių centras
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Gardino Senoji pilis
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Gardino Naujoji pilis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Lietuvos gatvė San Paule
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade