• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Ežeronys
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Skaisgiriai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Myriaus pilis
 • Žiliai
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Krėvos pilis
 • Kraslavos rūmai
 • Geldapės bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Ujazduvo pilis
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Naugarduko pilis
 • Zaosės dvaras
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Kaimės pilis
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Liubčios pilis
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Karaliaučius
 • Lydos pilis
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gaičiūniškės
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia