• Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Ežeronys
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Olykos pilis
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Skaisgiriai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Myriaus pilis
 • Žiliai
 • Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Medžybižo pilis
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Krėvos pilis
 • Kraslavos pilis
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Naugarduko pilis
 • Zaosės dvarelis
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Kaimės pilis
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Karalienė
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Lietuvių klubas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Liubčios pilis
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Karaliaučius
 • Lydos pilis
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gaičiūniškės
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Hotel Lambе́rt rūmai
 • Geranainių pilis