Žygimanto Kęstutaičio laiškai

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Labai daug Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijai svarbių šaltinių saugoma Vokietijoje Slaptajame Prūsijos valstybės kultūros palikimo archyve Berlyne (Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz). Signatūra GstA, Hauptabteilung XX, Perg. Urk. nurodo, kad tai yra dokumentai (t.y. juridinę galią turėję tekstai: sutartys, privilegijos, mandatai ir kt.), signatūra GstA, Hauptabteilung XX, OBA rodo, kad kalbama apie Ordino laiškų archyvą. Šia signatūra žymimi įvairiausios paskirties laiškai.

  1. 1435.IX.25 Žygimanto Kęstutaičio laiškas didžiajam magistrui GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 7374.
  2. 1438.III.26 Žygimanto Kęstutaičio laiškas didžiajam magistrui GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 7427.
  3. 1438.V.4 Žygimanto Kęstutaičio laiškas didžiajam magistrui GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 7436.
  4. 1438.V.27 Žygimanto Kęstutaičio laiškas didžiajam magistrui GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 7442.
  5. 1435.VII.20 Žygimanto Kęstutaičio laiškas didžiajam magistrui GstA, Hauptabteilung XX, OBA, Nr. 7489.