XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika: Universitas Linguarum Lituaniae. Vilnae, Typis Collegii Academici Soc. Jesu.