XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika

Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika: Universitas Linguarum Lituaniae. Vilnae, Typis Collegii Academici Soc. Jesu.

Latvija
Ryga
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1700-1750
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
1737 m.
Latvijos Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius