XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas

Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas – Новый завет.

Latvija
Ryga
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1600-1650
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
1623 m.
Latvijos Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių sklyrius