XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvos teritorijoje – brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje – kirilica išleistos rusų ir baltarusių knygos: Трибуналъ обователем великого княжества Литовского (1586 m.), Статут великого княжества Литовского (1588 m.) ir Апостол (1592 m.).