XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos

Lietuvos teritorijoje – brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje – kirilica išleistos rusų ir baltarusių knygos: Трибуналъ обователем великого княжества Литовского (1586 m.), Статут великого княжества Литовского (1588 m.) ir Апостол (1592 m.).

Latvija
Ryga
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1550-1600
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
1586 m., 1588 m., 1592 m.
Latvijos Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius