XIX a. religinės knygos

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Kelios XIX a. I pusės religinės knygos, keli giesmynai ir kalendorius iš spaudos draudimo laikų (1860-ųjų, 1870-ųjų).