XIX a. religinės knygos

Kelios XIX a. I pusės religinės knygos, keli gieęsmininkai ir kalendorius iš spaudos draudimo laikų (1860-ųjų, 1870-ųjų).

Latvija
Ryga
Eduardas Volteris (Eduards Volters)
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Eduardas Volteris (Eduards Volters)
Latvijos Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius