XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

 

Fondai:

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Ordensbriefarchiv.

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpreussische Folianten

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Rep. 5 Kriegs- und  Domänenkammer Königsberg

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Urkunden