XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities

 

Fondai:

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Etatsministerium

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Herzogliches Briefarchiv

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Ordensbriefarchiv.

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpreussische Folianten

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Rep. 5 Kriegs- und  Domänenkammer Königsberg

GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Urkunden

Vokietija
Berlynas
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
XIV–XVIII a.
Slaptasis Prūsijos valstybės kultūros palikimo archyvas