Volpa

Miestelis įsikūręs prie Voupos upės. Vietovė nuo seno priklausė Alšėniškiams. Aleksandras Alšėniškis čia pastatydino pilį ir bažnyčią. XVI a. pirmoje pusėje valda atiteko valdovei Bonai Sforcai, kuri čia įsteigė žirgyną. Šio miestelio apylinkėse mėgdavęs medžioti Steponas Batoras. Kiek vėliau valdą valdė Leonas Sapiega. Čia buvusiame dvare 1643 m. Sapiegos priėmė į Vilnių vykstantį Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Vladislovą Vazą.

Išlikusi medinė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio iniciatyva statyta 1773 m. Taip pat miestelyje išlikusi XVIII a. medinė sinagoga.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Voupa
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Alšėniškiai
Bona Sforza (1494–1557)
Leonas Sapiega (1557–1633)
Sapiegos
Steponas Batoras (1533–1586)
Vladislovas II Vaza (1595–1648)