Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Fondas Nr. 1354 „Generalinio specialaus žemės ribų nustatymo žemės valdų planai“, apyrašai Nr.: 30, 33, 34; 185 saug. vnt., XIX antra pusė – XX a. pradžia (Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai) – susijęs su Lietuva.