Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)

Fondas Nr. 1354 „Generalinio specialaus žemės ribų nustatymo žemės valdų planai“, apyrašai Nr.: 30, 33, 34; 185 saug. vnt., XIX antra pusė – XX a. pradžia (Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai) – susijęs su Lietuva.

 

Rusija
Maskva
kilnojamasis kultūros paveldas
dokumentai
1850-1900
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (1427–1492)
Vytautas Didysis (apie 1350–1430)
XIX a. II pusė – XX a. pr.
Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas