Tado Kosciuškos portretas namo dekore

Nuotrauka iš https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krak%C3%B3w_-_ul._D%C5%82uga_5_-_Ko%C5%9Bciuszko_AL01.JPG, CC BY-SA 3.0 PL

Tadas Kosciuška (1746–1817) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės generolas, karo inžinierius, vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis. Pasaulyje yra daug vietų ir objektų, pavadintų T. Kosciuškos vardu.

Lenkija
Krokuva
nekilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
vaizduojamoji dailė
1850-1900
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Tadas Kosciuška (1746–1817)
1889 m.