Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių katalikių moterų Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas. Fondo Nr. 2544, 3 bylos.