Šv. Kazimiero bažnyčia

google maps nuotrauka

Šv. Kazimiero bažnyčia priklauso seniausiai Lietuvių katalikų parapijai Filadelfijoje. Maldos namai lietuvių išeivių įkurti 1893 m., o 1993 m. iškilmingai atšvęstas jų įkūrimo šimtmetis. Deja, 1930 m. bažnyčia sudegė iki pamatų. Šiuo metu matomas pastatas, su gausiais lietuviškai motyvais,  atsidavusios lietuvių bendruomenės buvo atstatytas per metus.

Parengta pagal https://digitalcommons.lasalle.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.lt/&httpsredir=1&article=1009&context=graduateannua

Jungtinės Amerikos Valstijos
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1850-1900
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)
1893 m.