Šv. Jurgio bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Viešo naudojimo nuotrauka

Šv. Jurgio bažnyčia pašventinta 1891 m., o 1915 m. ją rekonstravo ir apmūrijo akmenimis. 1930–1971 m. šioje bažnyčioje klebonavo kunigas Juozapas Antanas Karalius. Jis suremontavo ir tautiniais ornamentais išpuošė pastato vidų, 1935 m. įsteigė lietuvišką mokyklą ir įkūrė lietuvių jaunimo vasaros stovyklą. XXI a. pr. buvo ištirta, kad šventovės bokštai nėra saugios būklės, todėl vyskupijos sprendimu 2010 m. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nugriauta. 

Parengta pagal https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0enandoa