Šv. Jurgio bažnyčia

Viešo naudojimo fotografija. Šaltinis – https://lt.wikipedia.org

Šv. Jurgio bažnyčia pašventinta 1891 m., o 1915 m. ją rekonstravo ir apmūrijo akmenimis. 1930–1971 m. šioje bažnyčioje klebonavo kunigas Juozapas Antanas Karalius. Jis suremontavo ir tautiniais ornamentais išpuošė pastato vidų, 1935 m. įsteigė lietuvišką mokyklą ir įkūrė lietuvių jaunimo vasaros stovyklą. XXI a. pr. buvo ištirta, kad šventovės bokštai nėra saugios būklės, todėl vyskupijos sprendimu 2010 m. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nugriauta. 

Parengta pagal https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0enandoa

 

Jungtinės Amerikos Valstijos
Shenandoah
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
1850-1900
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
1891 m.