Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Volpoje išlikusi medinė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia vyskupo Jono Nepomuko Kosakovskio iniciatyva statyta 1773 m. Tai vienas seniausių šio regiono medinių sakralinių statinių.

Puošnus medinės drožybos altorius sukurtas 1634 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakanclerio Kazimiero Leono Sapiegos lėšomis. Tai vertingas XVII a. pirmosios pusės medžio drožybos paminklas. Tam pačiam laikotarpiui priskiriamas ir kairiojoje bažnyčios koplyčioje esantis Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Voupa
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1600-1650
1650-1700
1750-1800
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Jonas Nepomukas Kosakovskis (1755–1808)
Kazimieras Leonas Sapiega (1609–1656)