Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Steponas Batoras (1533– 1586) – Transilvanijos kunigaikščio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio šarvai, komponuoti su turkišku šalmu. Steponas Batoras, kuris valdė kartu su Ona Jogailaite, sudarė taikos sutartį su Turkija ir Krymo chanatu. Šalmas, priklausantis ne tam pačiam šarvų komplektui, galėjo būti gautas iš turkų kaip diplomatinė dovana. Šarvai yra saugomi Vienos Meno istorijos muziejuje Austrijoje.