Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu

Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Steponas Batoras (1533– 1586) – Transilvanijos kunigaikščio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio šarvai, komponuoti su turkišku šalmu. Steponas Batoras, kuris valdė kartu su Ona Jogailaite, sudarė taikos sutartį su Turkija ir Krymo chanatu. Šalmas, priklausantis ne tam pačiam šarvų komplektui, galėjo būti gautas iš turkų kaip diplomatinė dovana. Šarvai yra saugomi Vienos Meno istorijos muziejuje Austrijoje.

Austrija
Viena
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1500-1550
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Steponas Batoras (1533–1586)
apie 1560 m.
Vienos meno istorijos muziejus