Skokai

Skokai – nedidelis kaimelis prie Lesnos upelio, į šiaurės vakarus nuo Bresto. Skokų dvarą bent nuo XVIII a. pradžios valdė Nemcevičiai. 1771–1775 m. Marcelis Nemcevičius, lenkų poeto Juliano Ursyno Nemcevičiaus tėvas, Skokuose, netoli Lesnos upės, pastatydino rūmus. Pastaraisiais metais rūmai rekonstruoti (atstatyti): pristatyti du šoniniai bokšteliai, keliomis kolonomis padidintas portikas.

Už rūmų beveik 5 ha iki Lesnos upelio senvagės tęsiasi reguliaraus plano dabar apleistas parkas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Skokai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas