Siomkava

XVIII a. Siomkavos valdos priklausė Sapiegoms. 1755 m. Kazimieras Sapiega jas perdavė Minsko Medžiokliui Adomui Chmarai. Tapęs Minsko vaivada, 1775–1780 m. jis čia pastatydino rezidenciją (tikriausiai pagal architekto Karlo Spampanio projektą). Pailgo stačiakampio plano rūmai buvo tipinis vėlyvojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio statinys, turintis klasicizmo ir baroko bruožų. Išliko tik pastato griuvėsiai.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Siomkava
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Sapiegos