Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Archiwum Roskie, f. 336, [1372—1911], 7505 s.v.