Pulavų dvaro Gotikos namas (lapidariumas)

Nuotrauka

1784 m. Pulavų dvaras tapo kunigaikščio Adomo Kazimiero Čartoriskio nuosavybe, kuomet kunigkaikštis su žmona  Izabele Fleming persikėlė į šiuos 1676–1679 m. statytus, tačiau 1706 m. sudegusius ir 1722–1736 m. perstatytus rūmus. Rūmai dar kartą perstatyti apie 1800 m. 1785–1810 m. rūmuose dirbo lenkų architektas Chrystian Piotr Aigner, kuris parke pastatė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, Sibilės šventyklą, gotikinį namą ir Marijos Čartoriskos Viurtenbergietės rūmus. Teigiama, kad į minėtą gotikos stiliaus namą buvo įmūryti akmenys, atgabenti iš Trakų bei Senųjų Trakų pilių.

Parengta pagal: https://en.wikipedia.org/wiki/Chrystian_Piotr_Aigner ;

https://en.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82awy .

 

Lenkija
Pulavai
Chrystian Piotr Aigner
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1750-1800
1800-1850
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Chrystian Piotr Aigner
Adomas Kazimieras Čartoriskis (1734–1823)
Čartoriskiai
Izabelė Fleming - Čartoriska (1746–1835)