Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Gyčio Oržikausko fotografija

Lietuvos didžiojo etmono ir Vilniaus vaivados Mykolo Kazimiero Radvilos žmonos Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas.