Padlesė

Padlesėje, kaip teigiama, nuo XI a. būta stebuklais garsėjančios Dievo Motinos ikonos, kurią čia vietos žmonės rado gulinčią ant akmens, netoli pakelės kryžiaus. Pasakojama, kad netrukus čia apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir apsireiškimo vietoje buvo pastatyta koplyčia, kur saugota šventoji ikona. Prieš šį atvaizdą meldėsi Mstislavlio vaivada Jurgis Felicijonas Sapiega, jis sirgdamas pasižadėjo čia pastatyti cerkvę, jos dvasininkams skyrė tris valakus žemės. Stebuklais garsios ikonos kultas Padlesėje buvo gyvas iki Pirmojo pasaulinio karo.

Išliko medinė Jurgio Felicijono Sapiegos funduota stačiatikių Šventosios Dvasios cerkvė, statyta XVIII a. antojoje pusėje.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Padlesė
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Jurgis Felicijonas Sapiega (1680–1750)