Novy Dvoras

Novy Dvoras žinomas nuo 1480 m. – jau tuomet čia būta bažnyčios. 1584 m. vadovas patvirtino Novy Dvoro klebono Alberto Kričkovskio fundaciją Kristaus Atsimainymo koplyčiai. XVII a. viduryje šioje koplyčioje saugotas stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas.

Medinė katalikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (dab. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia) Novy Dvore pastatyta 1749 m., atnaujinta 1880 m., varpinė pastatyta 1852 metais.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Novy dvoras
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1400-1450
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas