Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1987 m. paskelbtas palaimintuoju) Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuoliją įsteigė Lietuvoje 1918 m. Pirmosios penkios seserys į JAV atvyko 1936 m., o į Putnam miestelį persikėlė 1943 m. Komplekso kapinėse palaidoti vienuolyno kapelionai, rėmėjai, seserys ir kiti lietuviai.

 

Jungtinės Amerikos Valstijos
Putnamas (Konektikutas)
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
1900-1950
1950-2000
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas