Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1987 m. paskelbtas palaimintuoju) Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuoliją įsteigė Lietuvoje 1918 m. Pirmosios penkios seserys į JAV atvyko 1936 m., o į Putnam miestelį persikėlė 1943 m. Komplekso kapinėse palaidoti vienuolyno kapelionai, rėmėjai, seserys ir kiti lietuviai.