Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia

google maps nuotrauka

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1987 m. paskelbtas palaimintuoju) Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuoliją įsteigė Lietuvoje 1918 m. Pirmosios penkios seserys į JAV atvyko 1936 m., o į Putnam miestelį persikėlė 1943 m.1953 m. lietuvių inžinierius ir architektas Kazys Kriščiukaitis paruošė seserų vienuolių koplyčios projektą, o šios koplyčios vidaus išpuošimo ir vitražų dailininkas buvo Kazys Varnelis.

1955 m. buvo pastatyta koplyčia ir naujokynas, o 1977 m. mediniai vienuolyno namai pakeisti mūriniais. Komplekso kapinėse palaidoti vienuolyno kapelionai, rėmėjai, seserys ir kiti lietuviai. 1960-aisiais praplėsti J. Matulaičio slaugos namai, kad būtų aptarnaujama daugiau senelių bei ligonių.

 

Jungtinės Amerikos Valstijos
Putnamas (Konektikutas)
Kazys Kriščiukaitis
Kazys Varnelis
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
1900-1950
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Kazys Kriščiukaitis
Kazys Varnelis
1943 m. - 1977 m.