Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1987 m. paskelbtas palaimintuoju) Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuoliją įsteigė Lietuvoje 1918 m. Pirmosios penkios seserys į JAV atvyko 1936 m., o į Putnam miestelį persikėlė 1943 m.1953 m. lietuvių inžinierius ir architektas Kazys Kriščiukaitis paruošė seserų vienuolių koplyčios projektą, o šios koplyčios vidaus išpuošimo ir vitražų dailininkas buvo Kazys Varnelis.

1955 m. buvo pastatyta koplyčia ir naujokynas, o 1977 m. mediniai vienuolyno namai pakeisti mūriniais. Komplekso kapinėse palaidoti vienuolyno kapelionai, rėmėjai, seserys ir kiti lietuviai. 1960-aisiais praplėsti J. Matulaičio slaugos namai, kad būtų aptarnaujama daugiau senelių bei ligonių.