Muravana

Nuo 1765 m. valda priklausė Gardino pakamariui Tadui Duninui-Jundzilui. Tikriausiai jam valdant Muravanoje buvo pradėti statyti rūmai. Statybos baigtos šeimininkaujant jo sūnui Pranciškui. Iš pradžių statinys buvo trijų korpusų, su šoniniai nugriauti dar XIX a. pradžioje, liko tik centrinis. Tai gana nedidelis, stačiakampio plano dviaukštis klasicistinių formų statinys. Pastatą kadaise puošė gausūs stiuko lipdiniai.

Statinys nebenaudojamas, apleistas. Išliko prie rūmų vedanti ąžuolų alėja.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Muravana
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas