Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai

Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai, saugomi Meno istorijos muziejuje Vienoje (Austrija).

Parengta pagal: https://www.khm.at/objektdb/detail/371403/?offset=0&lv=list .

Austrija
Viena
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1500-1550
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Mikalojus Radvila Rudasis (1512–1584)
apie 1545 m.
Vienos Meno istorijos muziejus