Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai, saugomi Meno istorijos muziejuje Vienoje (Austrija).

Parengta pagal: https://www.khm.at/objektdb/detail/371403/?offset=0&lv=list .