Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)

Gyčio Oržikausko fotografija

Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas), Vokietija (?).

Lenkija
Krokuva
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
1550-1600
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)
1561 m.
Karališkoji Vavelio pilis