Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Gyčio Oržikausko fotografija

Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas), Vokietija (?).