Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai

Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549-1616) šarvai, saugomi Vienos Meno istorijos muziejuje Austrijoje.

Parengta pagal: https://www.khm.at/objektdb/detail/371877/?offset=1&lv=list .

Austrija
Viena
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1550-1600
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616)