Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Svetainės informacija, paveikslėliui taikomi autorinių teisių apribojimai

Su įrašais „Nicolavs Christophorvs Radzivil DVX Olicae et in Niesviesch S.R. Imp. Princeps Palatinvs Vilnensis Ec“ , „Artifices digiti scripservnt frontis honorem / Acripta animvm fortem fortia eacta manvm“ ir „L/ Kilian fec”, „D.C. excudeb“.

Parengta pagal: https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCAR27O9P&SMLS=1&RW=1536&RH=754 .