„Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Sein%C5%B3_kunig%C5%B3_seminarija#/media/Vaizdas:Sejny-klasztor-dominikan%C3%B3w.JPG, CC BY-SA 3.0

 

Buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įrengta „Lietuviška menė“. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Seinų kunigų seminarijos rūmuose atidaryta lietuviška menė. Menės įrengimą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Seinų kunigų seminarijos patalpose atidarytoje lietuviškoje menėje bus pristatyta ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta paroda. Naujose patalpose planuojama rengti edukacinius užsiėmimus, istorijos pamokas lietuviškų ir lenkiškų mokyklų moksleiviams. Lietuviškos menės įrengimas prisidės prie Lietuvos kultūrai ir istorijai reikšmingų asmenybių įamžinimo ir bus sektinas lietuvių bei lenkų bendradarbiavimo pavyzdys. Pasak lietuvių bendruomenės atstovų, tai labai svarbus žingsnis, išsaugant lietuvišką tapatybę ir kultūrą. Atminimo lenta ant buvusios Seinų kunigų seminarijos sienos.

Seinų vyskupijos teritorijoje, Tikocino miestelyje jau anksčiau veikusi maža dvasinė seminarija buvo vyskupijos pakraštyje, toli nuo lietuviškų parapijų. Ją baigusių lietuvių kunigų nepakakdavo visoms lietuviškoms parapijoms. Norėdamas pagerinti padėtį, Seinų vyskupas Mykolas Manugevičius 1826 m. kunigų seminariją įsteigė Seinuose. Toks sprendimas visiškai pasiteisino. Nuo pat Seinų kunigų seminarijos įsteigimo į ją daugiausia kandidatų atvykdavo iš Marijampolės ir Kalvarijos apskričių. Sprendimas įsteigti seminariją Seinuose lėmė miestelio spartesnę plėtrą, tačiau labiausiai reikšmingas buvo šio krašto lietuviams. Per visus seminarijos gyvavimo metus dauguma klierikų buvo lietuviai. Jie buvo baigę Marijampolės, kiek rečiau Suvalkų ar Lomžos gimnazijas.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltiniai: http://www.voruta.lt/seinu-kunigu-seminarijoje-lietuviska-mene/ ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sein%C5%B3_kunig%C5%B3_seminarija .