Liadai

Netoli Minsko,  1732 m. didikai Zavišos įkūrė bazilijonų vienuolius, pastatydino jiems cerkvę ir vienuolyną. 1832 m. caro valdžia bazilijonų vienuolyną uždarė, o jo pastatuose buvo įkurtas stačiatikių vienuolynas, prie kurio 1834–1848 m. veikė stačiatikių dvasinė seminarija.

Barokinė Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai cerkvė pastatyta 1787–1792 m. Tai didinga trinavė šventovė, interjero puošyboje išlaikiusi ir bazilijonų laikotarpio puošybos elementų. Už ikonostaso, ant presbiterijos sienos, išliko perspektyvinis didysis altorius.

1811–1850 m. statytas vienuolyno pastatas yra raidės L formos. Ir cerkvė, ir vienuolyno mūrai šiuo metu priklauso stačiatikių vienuoliams.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Liadai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Zavišos