Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Fondas Nr. 468 „Jo imperatoriškos didenybės kabinetas“, apyrašas Nr. 45, bylos Nr. 208, 209, 210; 1795 – 1798 m. (dokumentai apie Lenkijos Metrikos ir Lietuvos Metrikos perdavimą Senatui ir Užsienio kolegijai, jų apyrašų sudarymą, J.L.Chreptavičiaus dokumentus ir kt.) – susijęs su Lietuva.